• Innovasjons- og entreprenørskapsprogrammer, ofte på oppdrag av fylkene og nasjonale virkemiddelaktører som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA
  • Technology Transfer Offices (TTO) som kommersialiserer ideer basert på offentlig finansiert forskning
  • Inkubatorvirksomhet og annen forretningsutviklingsstøtte for gründere
  • Risikokapital/tidligfasefond

FINs medlemmer (2014)

Klikk for å komme til selskapenes nettsider

Bergen Teknologioverføring AS (BTO)
Coventure AS
Driv Inkubator AS
Forskningsparken i Narvik AS
Hedmark kunnskapspark AS
Innoventus AS
Inven2 AS
Ipark AS
Kjeller Innovasjon AS
Ko-Aks AS
Kunnskapsparken Bodø AS
Kunnskapsparken Nord AS
Kunnskapsparken Sogn og Fjordane AS
Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN)
Lillehammer Kunnskapspark AS
Molde Kunnskapspark AS
NorInnova Technology Transfer AS
NTNU Technology Transfer AS
Oslotech AS
Origo Nord AS
Papirbredden Innovasjon AS
Prekubator TTO AS
Proneo AS
Smart Innovation Østfold AS
ÅKP AS (Ålesund Kunnskapspark)

Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS