• Technology Transfer Offices (TTO) - kommersialiserer ideer basert på offentlig finansiert forskning i samarbeid med universiteter og høyskoler, helseforetak og forskningsinstiutter
  • Inkubatorer og akseleratorer - forretningsutviklingsstøtte for gründere
  • Operatører for klynge-, innovasjons- og entreprenørskapsprogrammer på oppdrag av fylker, kommuner og nasjonale virkemiddelaktører som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA
  • Investeringer gjennom risikokapital i tidlig fase

FINs medlemmer (2015)

Klikk for å komme til selskapenes nettsider

Bergen Teknologioverføring AS (BTO)
Nyskapingsparken Inkubator
Coventure AS
Inven2 AS
Kjeller Innovasjon AS
Norinnova Technology Transfer AS
NTNU Technology Transfer AS
NTNU Accel AS
Prekubator TTO AS
SINTEF TTO AS
Oslotech AS
StartupLab AS
Ipark AS
Ipark Dalane AS
Ipark Haugesundsregionen AS
Ipark Jæren AS
Ko-Aks AS
Proneo AS
Smart Innovation Østfold AS
ÅKP AS (Ålesund Kunnskapspark)
Hedmark kunnskapspark AS
Kunnskapsparken Bodø AS
Kunnskapsparken Nord AS
Kunnskapsparken Sogn og Fjordane AS
Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN)
Molde Kunnskapspark AS
Forskningsparken i Narvik AS
Innoventus AS
Origo Nord AS
Papirbredden Innovasjon AS
Driv Inkubator AS
Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS
Bergen Biomedisinske inkubator AS
Inkubator ÅS AS