FINs formål

√Ö arbeide for √łkt offentlig satsning p√• innovasjon gjennom bedring av vilk√•rene for nyskaping og etablering av vekstbedrifter. √Ö styrke medlemmenes kompetanse og nettverk for bedre profesjonsut√łvelse

FIN skal

 • bidra til at myndighetene lykkes med √• skape et helhetlig innovasjonssystem
 • bli myndighetenes naturlige valg for samarbeid og h√łringer innen innovasjonspolitikk
 • v√¶re en interesseorganisasjon for medlemsselskapene i det helhetlige norske innovasjonssystemet

Hovedoppgaver

 • √Ö synliggj√łre og markedsf√łre resultater av innovasjonsselskapenes virksomhet overfor myndigheter, n√¶ringslivet, virkemiddelapparatet og media.
 • Delta i h√łringer, referansegrupper etc.
 • Foresl√• bedre programmer og finansieringsordninger for n√¶ringsutvikling.
 • Etablering av sterke regionale innovasjonsmilj√łer, industriklynger og industrielle knutepunkter.
 • Oppn√• en bedre rolledeling og samspill mellom myndigheter, virkemiddelapparatet og akt√łrer i dagens innovasjonssystem.
 • Legge til rette for forutsigbare og langsiktige driftsbetingelser for innovasjonsselskapene.
 • Skape attraktive utviklingsarenaer for medlemsbedriftene

Innovasjonsselskaper

Medlemmene i FIN er innovasjonsselskaper. Innovasjonsselskaper skaper √łkonomisk vekst gjennom utvikling av ny virksomhet i samarbeid med n√¶ringsliv, FoU-milj√łer, kapitalmarkedet og offentlig sektor.

Eksempler p√• innovasjonsselskaper er blant annet forsknings- og kunnskapsparker, industriinkubatorer og akt√łrer som er operat√łrer for ARENA- og NCE-programmer. Innovasjonsselskapene inng√•r i et nasjonalt innovasjonssystem hvor normalt SIVA og/eller fylkeskommuner er p√• eiersiden sammen med private selskaper.

En hovedoppgave i utvikling av nye bedrifter er inkubasjon. Inkubasjon handler om √• la bedrifter gjennomg√• et profesjonelt og st√łttende opplegg i forbindelse med: Id√©utvikling -Oppstart - Tidlig vekstfase.

Innovasjonselskapenes aktiviteter bidrar til:

 • Stort verdiskapingspotensial
 • Styrket n√¶ringsliv og √łkt konkurransekraft
 • Fremtidens arbeidsplasser
 • Internasjonale konkurransefortrinn

FINs medlemmer er opptatt av å:

 • v√¶re en aktiv medspiller for at nye kunnskapsintensive bedrifter med betydelig vekstpotensial skal lykkes
 • kunne tilby etablerere et godt regionalt tilbud om inkubasjon
 • samhandle og dele innovasjonskompetanse for √• bygge et sterkt og helhetlig norsk innovasjonssystem